Форма П-2. Бланк та зразок особової картки працівника. Наказ 495/656

Личная карточка работника (форма П-2) - бланк, пример и образец заполнения

Особова картка працівника – це документ, який заповнюють на щойно найманого працівника. У документі зазначаються особисті дані про працівника. Вказуються паспортні дані, адреса працівника, його освіта, досвід роботи, сімейний стан, військовий обов’язок.

В особовій картці також присутні таблиці для внесення даних про займану посаду, зміну посади чи переведення, відпустки (майбутні) та професійний розвиток на виробництві (курси підвищення кваліфікації).

Заповненням особової картки працівника займається не сам працівник, а уповноважена особа, зазвичай це робітники відділу кадрів. Інформацію про особу на яку заповнюють картку робітники кадрового відділу беруть із паспорта, диплома про освіту, трудової книжки, воєнного квитка (при наявності), при необхідності проводять опитування.

Заповнені особові картки обліку працівників зберігаються у відділі кадрів. У випадку звільнення працівника з роботи, картка з його особистою інформацією має зберігатися в цьому відділі іще протягом трьох років, після чого документ відправляють до архіву та зберігають більше 70 років. Якщо працівник після звільнення повертається повторно на роботу, тоді облікову картку повертають і продовжують користуватися, або заводять нову.

Бланк картки працівника за формою № П-2 затверджено наказом Державного комітету статистики України № 495/656 від 25.12.2009 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника"».

 

Категорії:

Первинна бухгалтерія, Держкомстат
.