Порядок ведення та заповнення класного журналу 1-4 класів. Інструкція № 412 від 08.04.2015

Порядок ведения и заполнения классного журнала 1-4 классов (Украина)

В даній інструкції викладено порядок заповнення та ведення шкільного журналу молодших класів на 2015-2016 навчальний рік. Пропонуємо тезисно розглянути основні вимоги.

  • Журнал ведеться виключно державною мовою, пастою одного кольору;
  • Позначення класу на титульній сторінці здійснюється римськими цифрами;
  • Перелік учнів складається в алфавітному порядку з зазначенням прізвища та ім’я. У разі збігу додається також і по батькові. При вибутті учня навпроти його прізвища ставиться запис “вибув” і далі його прізвище не зазначається в переліку;
  • Оцінювання здійснюється за 12 бальною системою з таких предметів: «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі» та «Трудове навчання»;
  • Вказані в журналі бали повинні відповідати балам у зошитах з контрольних робіт.

Повний перелік вимог дивіться докладніше у файлі інструкції, що представлений нижче. Даний порядок рекомендований для ознайомлення всім вчителям молодших класів загальноосвітніх шкіл України.

Інструкцію заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Категорії:

Шкільна освіта, Міністерство освіти і науки
.