Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, методом контрольного обмолоту. Бланк

Страховий продукт 3

 
background image

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг 
07 квітня 2016 року № 718 

,

 

Наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 
07 квітня 2016 року № 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ 

визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, методом контрольного 

обмолоту (страховий продукт 3) 

 

Акт № _________   

 

 

 

 

 

 

 

Дата визначення врожайності __

 

 ___________ 20__ р. 

 

Культура (назва) _________________________  Найменування  страховика __________________ 

_________________________________________ 

Найменування страхувальника ____________________ 
_______________________________________________ 

 

 

 

Загальна площа посіву застрахованої культури, 
га ______________________________________ 

№ Договору _____________________________ 

Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail ____________ 
_______________________________________________ 

 

 

 

background image

 

Розділ І. Результати визначення врожайності 
 

№ 

поля 

Площа 

поля, га 

Кадастровий номер або 

координати меж територій за 

Системою глобального 

позиціонування (GPS) та/або меж 

територій за Світовою 

геодезичною системою 

координат (WGS-84) 

Площа 

зібраної 

ділянки, 

га 

Обсяг 

зібраної 

продукції, 

ц 

Воло-

гість 

зерна, % 

Втрата ваги 

по 

вологості,  

(Довідкова 

таблиця 

щодо втрати 

ваги*) 

Вага 

зібраного 

зерна, ц 

(гр. 5 

 (1 – 

гр. 7/100)) 

Відсоток 

збитків від 

незастра-

хованих 

ризиків**, 

Врожай-

ність для 

розрахун-

ку збитку, 

ц/га 

(гр. 8 / гр. 

 (1 + 

гр. 9/100)) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Довідкова таблиця щодо втрати ваги 

Вологість, % 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Втрата ваги, %  1,16  2,33  3,49  4,65  5,82  6,98, 

8,14 

9,3 

10,46 

11,62 

12,79 

13,95 

15,12 

16,28 

17,44  18,6  19,76 

20,93 

22,09 

23,25 

24,42 

 
** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків 

№ поля 

Додаткові ризики (незастраховані) 

Відсоток впливу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

background image

 

Розділ ІІ. Коментарі виконавця визначення врожайності _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Від імені страховика ___________/______________ 

Від імені страхувальника  ___________/______________ 

 

М.П. 

(за наявності)

 

(підпис) 

 

(П.І.Б.)    

 

 

 

М.П. 

(за наявності)

 

 

(підпис)   

     (П.І.Б.) 

 
 

 
Директор департаменту методології, 
стандартів регулювання та нагляду за 
фінансовими установами Нацкомфінпослуг  

 

 

 

 

 

 

 

В. Г. Логвіновський  

 
 
Директор Департаменту  
фінансово-кредитної політики  
Мінагрополітики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Р. Ахіджанов      

 

background image

 

 

Теги:

, ,
.