Первинна бухгалтерія

Товарно-транспортна накладна (ТТН), додаток 7 (форма 1-ТН) – бланк та зразок заповнення. Наказ № 26 від 2016 року

Починаючи з 2013 року, Законом затверджено зміни в положенні про транспортування товару автотранспортними засобами та введено в дію нову форму ...

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3) – бланк. Наказ 866 від 2013 року

Склавши звіт про рух коштів відразу стають зрозумілими результати діяльності підприємства. Під час заповнення бланку відмічаються показники загального і спеціального ...

Баланс форма №1 (додаток 1) – звіт про фінансовий стан (бланк та порядок заповнення). Наказ 289 від 04.03.2015

Баланс – це фінансова звітність, яка складається для з’ясування всіх операцій, які відбувалися за гроші із загального і спеціального фонду ...

Бланк П-2 ДС – особова картка. Зразок та інструкція заповнення формы (держані службовці)

Особова картка форми № П-2 ДС  - це важливий документ особистої справи, що містить лише підтверджені дані про державного службовця. ...

Типова форма ОЗ-3 (бюджет) бланк та зразок. Акт списання основних засобів

При необхідності проведення перевірки з придатності предметів, на підприємстві керівником створюється відповідна комісія. Перевірочна комісія приступивши до роботи повинна оглянути ...

Акт списання типова форма 3-2 – бланк та зразок

Зазвичай, такий документ складають при необхідності списання матеріальних цінностей на підприємстві чи інших організаціях. Акт за формою 3-2 заповнюють у ...

Форма П-2. Бланк та зразок особової картки працівника. Наказ 495/656

Особова картка працівника - це документ, який заповнюють на щойно найманого працівника. У документі зазначаються особисті дані про працівника. Вказуються ...

Форма П-5. Бланк табелю обліку використаного робочого часу. Наказ 489

Табель обліку за формою П-5 був затверджений ще у 2008 році і введений в дію з наступного року та до ...

Рахунок-фактура. Бланк та зразок заповнення

Рахунок фактура - це документ, в якому вказують обсяг грошей для виплати за певну кількість товару. Використовується рахунок фактура, як ...

Видаткова накладна – бланк та зразок заповнення

Видаткова накладна вважається документом первинного обліку. Така накладна повинна видаватися покупцеві, якому було продано деяку кількість товару. Форми бланку видаткової ...

Бланк штатного розпису на 2016 рік. Наказ № 1220 від 26.11.2012

Штатний розпис - це документ, який на підприємстві використовують для вирішення кадрових питань. Штатний розклад складають установи для того, щоб ...

Бланк та зразок лімітної довідки 2016 – наказ №1220 від 26.11.2012

В лімітній довідці про бюджетні асигнування вказується розподіл на кожен місяць затверджених бюджетних призначень. Головні державні розпорядники направляють затверджені дані ...

Бланк та зразок довідки про зміни до кошторису 2016 – наказ № 1118 від 04.12.2015

Бланк цієї довідки починаючи зі свого першого оприлюднення у 2002 році змінювався 15 разів. Останні поправки до неї (на момент ...

Зразок та порядок заповнення форми 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» – наказ №49 від 11.02.2016

На основі зальних положень про заповнення, у форму звіту 1-РА необхідно заповнювати кожен звітний місяць. Його складають суб’єкти господарювання, які ...

Бланк звіту (форма 1-РА) про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі – наказ №49 від 11.02.2016

Заповнений  звіт про обсяги придбання та реалізації алкоголевмісних напоїв у роздрібній мережі подають суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на продаж ...

Бланк звіту (1-РТ) про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі – наказ №49 від 11.02.2016

Заповнений бланк звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензію на ...

Бланк авансового звіту (про використання коштів) на 2016 рік та порядок складання – наказ № 841 від 28.09.2015

Ця версія бланка від попередньої відрізняється лише тим, що Міністерство фінансів перевидало бланк колишнього Міністерства доходів і зборів змінивши при ...