Документи Пенсійного фонду

Документація та бланки видані від Пенсійний фонду України

Бланк довідки про заробітну плату для обчислення пенсії 2016

Подають довідку до пенсійного фонду за деякими обставинами. Наприклад, коли дозволяється вибрати зі стажу роботи кращий період (більш оплачуваний), щоб ...