Бланк штатного розпису на 2016 рік. Наказ № 1220 від 26.11.2012

Бланк штатного расписания (Украина)

Штатний розпис – це документ, який на підприємстві використовують для вирішення кадрових питань. Штатний розклад складають установи для того, щоб зрозуміти, які витрати очікуються на оплату праці робітників.  Усі підприємства України мають складати штатний розпис. У випадку відсутності штатного розпису на підприємстві, роботодавцеві загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Штатний розклад складається з поля затвердження зверху (ким затверджено), виділеного заголовку з назвою, таблиці для внесення основних відомостей про посади працівників, кількість працюючих і необхідні щомісячні суми на утримання таких працівників.

Бланк штатного розпису, інструкцію його заповнення та зразок заповнення розпису див. нижче.

Бланк штатного розпису затверджено наказом Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012.

 

Категорії:

Первинна бухгалтерія, Міністерство фінансів
.