Бланк форми № 2-РВ. Журнал реєстрації документів про включення до реєстру волонтерів АТО

Журнал містить інформацію про заяви фізичних осіб – благодійників та результати їх розгляду органами ДФС, а також про рішення органів ДФС про виключення волонтерів АТО з Реєстру. Журнал ведеться у паперовому або електронному вигляді. Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу ДФС. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша. Електронний журнал ведеться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДФС.

Бланк журналу реєстрації документів про включення до реєстру волонтерів антитерористичної операції за формою № 2-РВ за формою № 2-РВ затверджено наказом Міністерства фінансів України № 1089 від 30.10.2014 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції». Бланк журналу викладено у додатку № 2.

 

Категорії:

АТО, Міністерство фінансів
.