Бланк та зразок повідомлення про прийняття працівника на роботу 2016

Бланк и образец уведомления о принятии работника на работу

Бланк повідомлення, при наявності потрібної інформації, заповнюється швидко, оскільки містить мінімальний перелік даних.

В повідомлені про прийняття працівників (працівника) на роботу розміщено табличку в яку вписують прізвище, ім’я, по батькові осіб прийнятих на роботу, а також дані про номер наказу прийняття на роботу, з якого дня працівники приступають до роботи, вказуються категорії цих осіб, номер облікової картки.

Окрім вище зазначених даних заповнюються рядки з даними про керівника установи та головного бухгалтера, чи інших осіб уповноважених для заповнення документації і обов’язково проставляються всі потрібні дати.

Достовірність інформації мають підтвердити уповноважені особи, поставивши свої підписами в кінці повідомлення. Заповнене повідомлення відправляють до органів ДФС, де отриманий документ має бути  записаний в реєстр страхування та застрахованих осіб. На 2016 рік форма бланку не змінювалась та є актуальною. Зразок заповненого повідомлення наведено в кінці сторінки.

Бланк повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінета Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

 

Категорії:

Робота, Кабінет Міністрів
.