Бланк та зразок лімітної довідки 2016 – наказ №1220 від 26.11.2012

В лімітній довідці про бюджетні асигнування вказується розподіл на кожен місяць затверджених бюджетних призначень.

Головні державні розпорядники направляють затверджені дані документу про бюджетні асигнування обласним та районним розпорядникам для уточнення проектів кошторисів, складання планів розходування бюджетних коштів, планів видатку кредитів із фонду бюджету та щомісячних планів використання коштів із бюджету.

Уточнені проекти та плани повертаються головним розпорядникам для заповнення зведеного кошторису. Після отримання лімітних довідок головні розпорядники на протязі 14 днів, повинні подати зведений кошторис та інші уточнені документи до органів Мінфіну і місцевих фінансових органів.

На основі зведених кошторисівпланів асигнувань, планів надання кредитів Міністерство фінансів та місцеві фінансові органи складають у розрізі зведений розпис бюджету до якого входятьрічні та помісячні розписи асигнувань бюджету, помісячний розпис надання кредитів і їх повернення до загального кредитного фонду та річний розпис спеціального фонду.

Бланк довідки про бюджетні асигнування та кредитування затверджено наказом Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 1220 від 26.11.2012.

 

Категорії:

Первинна бухгалтерія, Міністерство фінансів
.