Бланк податкової декларації екологічного податку (з додатками). Наказ № 715 від 17.08.2015

Дана декларація подається підприємствами, чия діяльність пов’язана з шкідливим впливом на навколишнє довкілля. В декларації заповнюються відомості про суб’єкта діяльності, тип декларації (звітна, звітна нова або уточнююча), податковий період та назва органу, до якого вона подається. Далі в таблиці вказуються основні показники, що розраховуються в шести типах додатках до декларації.

Офіційний файл бланка декларації складається з 9 додатків (6 основних розрахунків та 3 інформаційні кодифікатори):

  • Додаток 1 – Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами забруднення;
  • Додаток 2 – Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
  • Додаток 3 – Розрахунок за розміщення відходів у спеціально  відведених для цього місцях чи на об’єктах;
  • Додаток 4 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • Додаток 5 – Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується  за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання;
  • Додаток 6 – Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками  понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
  • Додаток 7 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • Додаток 8 – Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти;
  • Додаток 9 – Кодифікатор відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.

Інструкції та рекомендіції щодо заповнення кожного розрахунка міститься в файлі декларації, що представлений нижче.

Бланк податкової декларації екологічного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 715 від 17.08.2015 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку».

 

Категорії:

Екологічний податок, Міністерство фінансів
.