Бланк повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних. Наказ № 966 зі змінами від 23.01.2015

Цей документ подається платниками у разі наявності у них філій разом з декларацією за перший звітний період року і надалі разом з декларацією за той звітний період, у якому відбулися зміни у переліку філій. В повідомленні заповнюється перелік філій з зазначенням таких відомостей:

  • Числовий номер філії;
  • Код за ЄДРПОУ філії;
  • Найменування філії;
  • Податкова адреса філії.

Бланк повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних затверджено наказом Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 13 від 23.01.2015. Бланк повідомлення викладено у додатку № 2.

 

Категорії:

2015, Міністерство фінансів
.