Бланк звіту (1-РТ) про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі – наказ №49 від 11.02.2016

Бланк отчета 1-РТ (Украина)

Заповнений бланк звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності.

На початку, звіт містить поля для зазначення звітного місяця і року. Обов’язково необхідно вказати реєстраційний номер ліцензії та термін дії  даного дозволу.

У Звіті информація вказується за кодами та видами тютюнових виробів, що  спеціально прописані Міністерством фінансів України.

У звіті  вказують дані про залишок тютюнових виробів на початок звітного періоду та обсяг придбаної кількості продукції для торгівлі за звітний місяць.  Звіт містить графу у якій необхідно вписати кількість проданої продукції та поруч  розташовано графу залишку не проданих тютюнових виробів.

В кінці документу ставляться підписи уповноважених осіб.

Бланк звіту подається в електронній формі до органів ФСД за основним місцем обліку. Відправити звіт можливо за допомогою засобів електронного зв’язку за умови наявності електронного підпису підзвітніх осіб.

Звіт про обсяги придбання та реалізацию тютюнової продукції подається окремо за кожен місяць, до 10 числа місяця, що настає за звітним. У свою чергу головні управління ДФС за місцем реєстрації суб’єкта подають, також у електронному вигляді, зведеннй Звіт до ФДС не пізніше 13 числа звітного періоду.

Бланк звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі за формою № 1-РТ (місячна) затверджено наказом Міністерства фінансів України № 49 від 11.02.2016 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

 

Категорії:

Первинна бухгалтерія, Міністерство фінансів
.