Бланк заяви про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця. Наказ № 15/5 від 06.01.2016

Бланк заявления на регистрацию ФЛП (Украина)

Дану форму бланка заяви про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (ФОП) було впроваджено замість «реєстраційної картки форми 10». На відміну від попередньої форми, ця заява подається на двох аркушах.

Перший («Відомості про фізичну особу – підприємця») залишився майже без змін, окрім перейменування картки на заяву та видалення інформації щодо отримання результатів розгляду заяви.

На другому аркуші заповнюються відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи – підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Перед поданнім обидва оркуші повинні бути підписані й проставлена дата.

Бланк заяви про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця затверджено наказом Міністерства юстиції України № 15/5 від 06.01.2016 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 

Категорії:

Реєстраційні заяви, Міністерство юстиції
.