Бланк додатка 8 до податкової декларації з ПДВ: Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8). Наказ № 966 від 23.01.2015

В першу таблицю заяви вносяться відомості про факт відмови продавця товарів або послуг надати податкову накладну (відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового Кодексу):

 • найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи) постачальника;
 • індивідуальний податковий номер постачальника;
 • дата виникнення податкових зобов’язань;
 • обсяг поставки (без ПДВ);
 • сума ПДВ;
 • номер і дата документа, що засвідчує факт відмови;
 • пояснення (причини відмови продавця надати податкову накладну).

В другу таблицю вносяться відомості  про факт порушення продавцем порядку заповнення та(або) порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового Кодексу):

 • найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи) постачальника;
 • індивідуальний податковий номер постачальника;
 • інформація про податкову накладну (дата, номер, обсяг поставки без ПДВ, сума ПДВ);
 • опис порушення.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, з зазначенням кількості аркушів.

Бланк заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) затверджено наказом Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 13 від 23.01.2015. Бланк заяви викладено у додатку № 8.

 

Категорії:

2015, Міністерство фінансів
.