Бланк додатка 7 до податкової декларації з ПДВ: Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7). Наказ № 966 від 23.01.2015

У таблиці 1 додатка 7 проводиться розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, а у таблиці 2 – перерахунок. Перерахунок здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у декларації за останній податковий період року. У таблиці здійснюється перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях при умові перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Розрахунок розподілу сум ПДВ, нарахованого або сплаченого у зв’язку з отриманням товарів (послуг), при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення  податкових зобов’язань і податкового кредиту та загальні правила визначення  податкових зобов’язань і податкового кредиту (таблиця 4) здійснюється платниками, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V Податкового Кодексу.

Бланк розрахунка частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) затверджено наказом Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 13 від 23.01.2015. Бланк розрахунка викладено у додатку № 7.

 

Категорії:

2015, Міністерство фінансів
.