Бланк додатка 4 до податкової декларації з ПДВ: Заява про повернення суми бюджетного відшкодування. Наказ № 966 від 23.01.2015

Цей додаток подається разом із загальною декларацією (код 0110) платниками податку, які мають право на відшкодування ПДВ. Додаток 4 подають платники податку, які прийняли рішення про повернення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню за звітні періоди до 1 лютого 2015 року на рахунок у банку.

В заяві заповнюються наступні основні показники:

  • Залишкова балансова вартість необоротних активів на кінець звітного періоду;
  • Залишкова балансова вартість необоротних активів, зазначена в податковій звітності з податку на прибуток за останній звітний період, щодо якого минув граничний термін подання;
  • Витрачання на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного періоду;
  • Сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості придбаних необоротних активів незалежно від того, чи були вони введенні в експлуатацію;
  • Витрачання на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців за даними Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, щодо якого минув граничний термін подання.

Бланк заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) затверджено наказом Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 13 від 23.01.2015. Бланк заяви викладено у додатку № 4.

 

Категорії:

2015, Міністерство фінансів
.