Бланк додатка 3 до податкової декларації з ПДВ: Розрахунок суми бюджетного відшкодування. Наказ № 966 від 23.01.2015

Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток Д3) подається разом з загальною (0110) декларацією з податку на додану вартість лише втому випадку, якщо Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Податкового Кодексу мають право на бюджетне відшкодування ПДВ.

Заповнюються такі показники:

  • Показник 1: сума від’ємного значення попередніх та поточного звітного періоду, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1  Податкового Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість;
  • Показник 1.1: сума залишку від’ємного значення попередніх та поточного звітних періодів, сформована  за рахунок придбання або будівництва основних фондів;
  • Показник 2: Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців;
  • Показник 3: Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню.

Бланк розрахунка суми бюджетного відшкодування затверджено наказом Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 13 від 23.01.2015. Бланк розрахунка викладено у додатку № 3.

 

Категорії:

2015, Міністерство фінансів
.